Pracujesz w branży
ubezpieczeniowej?

Pozwól nam ułatwić
i przyspieszyć Twoją pracę.

Umów się na rozmowę
 • musisz pracować na ogromnych tabelach Excela i masz dosyć spamiętywania reguł kalkulacyjnych,
 • kalkulując oferty i składki musisz czekać na odpowiedź centralnych systemów Twojej firmy, co znacząco wpływa na czas kalkulacji oferty,
 • potrzebujesz narzędzia, które umożliwi Ci kalkulację złożonych ubezpieczeń w trybie on-line?

A może...

 • szukasz szybkich rozwiązań budując nowe produkty ubezpieczeniowe,
 • musisz czekać na testy prototypów i uzyskanie wyników takiego produktu,
 • zmiana reguł zmusza Cię do aktualizowania wszystkich systemów produktowych z osobna,
 • a Twoja firma używa kilku różnych systemów, z których każdy wymaga innych działań optymalizacyjnych?

Czy:

Jeśli Twoja odpowiedź jest twierdząca na choć jedno z tych pytań,

silnik kalkulacyjny

spełni te i wiele innych potrzeb.

Potrzebuję więcej szczegółów

Wykorzystując system Gears zyskujesz:

BEZPIECZEŃSTWO

poprzez możliwość ukrycia reguł biznesowych przed osobami niepowołanymi

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

możesz przedstawić ofertę Klientowi w czasie rzeczywistym

SZYBKOŚĆ KALKULACJI

dzięki kompleksowości repozytorium, czas potrzebny
na proces kalkulacji jest
co najmniej 30x krótszy

KOMPATYBILNOŚĆ

możliwa pełna integracja z systemami Twojej firmy

ŁATWE PROTOTYPOWANIE

TIME TO MARKET

wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu ubezpieczeniowego jest wielokrotnie szybsze

możesz błyskawicznie budować i testować prototypy nowych produktów ubezpieczeniowych

gwarantuje Ci również:

 • szybkość odpowiedzi na zapytanie Klienta,
 • szybkość przeprowadzenia procesu kalkulacji,
 • szybkość etapu walidacji danych,
 • szybkość przedstawienia Klientowi w pełni indywidualnie wyliczonej oferty.

W odpowiedzi na te wyzwania,

Dzisiejsze otoczenie rynkowe wymusza na firmach ubezpieczeniowych znaczące przyspieszenie tempa działania. Liczy się szybkość w wielu aspektach:

Dokładność

Konfigurowalna precyzja kalkulacji, włącznie
z nieograniczoną, pozwalająca wyeliminować problem “brakującego grosza”.

Walidację

Kalkulowane dane są weryfikowane ilościowo i jakościowo w kontekście wykonywanej operacji, co gwarantuje poprawność obliczeń w nawet bardzo złożonych procesach.

Nowoczesne rozwiązania

Architektura systemu oparta o mikro serwisach.

Reguły można modyfikować zarówno z wyprzedzeniem, jak i w trakcie działania systemu bez konieczności jego restartowania. Umożliwia to z jednej strony dostrajanie kalkulacji w czasie z zachowaniem historii zmian, ale również dostosowywanie na bieżąco reguł do konkretnych klientów.

Elastyczność kalkulacji

Nowoczesna architektura GEARS pozwala na równoczesną pracę z więcej niż jednym systemem. Scentralizowana obsługa procesów kalkulacyjnych ułatwia utrzymanie i rozwój wszystkich systemów klienta.

Obsługa wielu systemów

Mniejsze koszty utrzymania

Centralny system kalkulowania składek (Gears) umożliwia łatwiejsze wprowadzanie zmian (automatycznie propagują się na wszystkie systemy) oraz elastyczne zmienianie reguł biznesowych i procesów kalkulacji. Wszystko w jednym miejscu.

Trwałość

Kalkulator pracuje w oparciu o trwałe dane i daty referencyjne, dzięki czemu historyczne oferty wyliczą się zawsze z tymi samymi wynikami.

Możliwość zmiany modelu biznesowego

Sieć sprzedaży otrzymuje narzędzia umożliwiające przedstawienie ofert w trybie
on-line.

Możliwość wykorzystania symulacji oraz AI

Dzięki gromadzeniu w systemie danych oraz wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji (AI), można w oparciu o nie prowadzić złożone symulacje oraz analizy, umożliwiające ciągłe dostosowanie reguł do zmieniających się wymagań.

Potrzebuję Gears!
 • skrócenie czasu kalkulacji o ponad 70 RAZY,
 • propagacja zmiany reguł dla wielu systemów
  z jednego miejsca,
 • pełne ukrycie reguł biznesowych przed osobami niepowołanymi,
 • przedstawienie oferty w czasie rzeczywistym,
 • udostępnienie narzędzi do kalkulacji on-line,
 • udostępnienie sieciom sprzedaży narzędzia umożliwiającego kalkulowanie składek na podstawie uproszczonych danych,
 • ułatwiony proces szkoleń, wdrożenia i obsługi narzędzia.

KLIENT:

Jeden z liderów polskiego rynku ubezpieczeń.

PROBLEM:

Konkurencja potrafi dużo sprawniej przygotowywać oferty na złożone produkty ubezpieczeniowe.

CEL:

Znacząco skrócić proces przygotowywania oferty.

ROZWIĄZANIE:

Wdrożenie Gears jako systemu walidacyjno-kalkulacyjnego
dla grupowych polis ubezpieczeniowych i zintegrowanie go z istniejącymi systemami firmy.

EFEKT:

CASE STUDY

 • Na rynku od 20 lat, a od 10 lat ściśle współpracujemy z branżą F&I.
 • Posiadamy ponad stu doświadczonych programistów, analityków i testerów odpowiedzialnych za jakość naszych usług.
 • Cechujemy się unikalną kulturą organizacji w duchu Managementu 3.0, opartej na lojalności, otwartości, szacunku i uczciwości.
 • Pracujemy w metodyce Agile, aby optymalizować czas realizacji i koszty projektu.

Jesteśmy firmą IT, specjalizującą się w usługach i produktach dla branży Ubezpieczeń i Finansowania.

Przyciągamy talenty z różnych obszarów: programowania, analizy, UX, quality assurance, sprzedaży, marketingu, komunikacji, compliance.

Isolution dream team

Kim jesteśmy?

Różnorodność, współpraca, dopasowanie

Stworzyliśmy cały ekosystem aplikacji webowych wykorzystując do tego m.in. najnowszy stos technologiczny Java, Spring i Angular.
Ponad 130 środowisk jest zarządzanych przy wsparciu automatyzacji CI / CD. W trybie ciągłym wydawane są zmiany i tworzone nowe funkcjonalności. W projekcie wykorzystujemy także messaging server oraz BI.

Jeśli interesuje Cię nasze rozwiązanie, chcesz poznać szczegóły lub zadać pytanie i rozwiać swoje wątpliwości...

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

hello@isolution.pl

Spotkaj się z nami on-line:

a my odezwiemy się do Ciebie.

UZUPEŁNIJ FORMULARZ

Kalendarz

lub